NHẬN BIẾT ỐC MƯỢN HỒN BỊ BỆNH

NHẬN BIẾT ỐC MƯỢN HỒN BỊ BỆNH

Ốc Mượn Hồn – Cua Ẩn Sĩ là loài động vật thường sống lâu trên các hòn đảo. Gần đây chúng được coi là một loài thú cưng. Nhìn chung, ốc mượn hồn thường khá dễ nuôi và khỏe mạnh. Nhưng trong những trường hợp nhất định, ngay cả ốc mượn hồn cũng có thể

countinue reading
, , ,