ỐC MƯỢN HỒN LỘT XÁC – NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

ỐC MƯỢN HỒN LỘT XÁC – NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Ốc mượn hồn lột xác, nghe đến đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ bị xoắn phải không. Khi nuôi ốc mượn hồn, các bạn sẽ biết được rằng đây là một loài giáp xác. Đã là giáp xác thì phải lột xác, mà lột xác thì dễ chết nếu không tạo điều kiện thuận lợi,

countinue reading
, ,