TOP 10 SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ LOÀI ỐC MƯỢN HỒN

Ốc Mượn Hồn là những sinh vật hấp dẫn. Có cả ốc mượn hồn trên cạn (đôi khi được nuôi làm thú cưng) và ốc mượn hồn dưới nước (tôm ở nhờ). Cả hai loại ốc đều thở bằng mang. Tôm ở nhờ lấy oxy từ nước, trong khi ốc mượn hồn trên cạn cần

countinue reading
, , ,

NHẬN BIẾT ỐC MƯỢN HỒN BỊ BỆNH

Ốc Mượn Hồn – Cua Ẩn Sĩ là loài động vật thường sống lâu trên các hòn đảo. Gần đây chúng được coi là một loài thú cưng. Nhìn chung, ốc mượn hồn thường khá dễ nuôi và khỏe mạnh. Nhưng trong những trường hợp nhất định, ngay cả ốc mượn hồn cũng có thể

countinue reading
, , ,